REJESTACJA ONLINE             SZYBKI KONTAKT     58 672 17 67   |   58 677 54 48

Zakres usług Poradnii Medycyny Pracy

 

Oferujemy profesjonalną opiekę medyczną w zakresie medycyny pracy.

Wykonujemy:

- badania profilaktyczne ( wstępne, okresowe i kontrolne)

- orzeczenia sanitarno epidemiologiczne

- badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

- badania kierowców wszystkich kategorii

 

Badania profilaktyczne i badania uczniów lub studentów wykonywane są w oparciu o zawarte umowy z pracodawcami lub szkołami.

 

Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medycyny pracy pracy na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowę podpisujemy na okres nie krótszy niż jeden rok.

Medycyna Pracy

Rejestracja:

poniedziałek 9:30-12:00

wtorek 9:30-15:30

środa 9:30-12:00

czwartek 12:00-15:30

piątek 9:30-12:00

 

W celu otrzymania szczegółowej oferty, prosimy o kontakt e-mail medpracy@mojaprzychodnia.com lub kontakt telefoniczny +48 536 479 994

 

 

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

MEDYCYNA RODZINNA HANNA CYWIŃSKA

MIROSŁAW RUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

84-200 WEJHEROWO UL. PUCKA 11

NIP 588-19-55-781

e-mail medpracy@mojaprzychodnia.com

tel. +48 536 479 994

 

Numer konta bankowego

Bank PKO BP

74 1020 1912 0000 9902 0077 1014

Medycyna Pracy krok po kroku

Skierowanie na badanie profilaktycznej i rejestracja w poradni

Badania wstępne, okresowe i kontrolne wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez zakład pracy. Skierowanie jest niezbędne w. Momencie zgłoszenia się do laboratorium w przychodni po uprzedniej rejestracji.

 

Wizyta w laboratorium

Pacjent zgłasza się na czczo do laboratorium (gabinet zabiegowy na parterze) ze skierowaniem. Pobieranie krwi i badanie moczu odbywa się codziennie w godz. 7:15 - 8:45 po uprzedniej rejestracji telefonicznej (+48 536 479 994 lub 58 672 17 67). Informujemy, że pacjenci niezarejestrowani nie będą przyjmowani.

 

Umówienie się na konsultację lekarską

Z laboratorium pacjenci kierowani są do gabinetu nr 6 (mieści się na parterze obok rejestracji), gdzie otrzymują skierowanie na badanie do specjalistów w zależności od stanowiska pracy. Pielęgniarka Medycyny Pracy wyznacza również termin wizyty u Lekarza Profilaktyka. Przyjętym przez nas standardem jest wykonywanie badania w ciągu 1-3 dni roboczych.

We wtorek istnieje możliwość wykonania kompletu badań specjalistycznych wraz z badaniem profilaktycznym lekarskim w ciągu jednego dnia. Dotyczy to głównie osób pracujących na wysokości i kierowców.

Na wizytę we wtorek można umówić się telefonicznie 536-479-994 lub przesyłając podpisany skan skierowania z pełnymi danymi pracownika z numerem telefonu na adres e-mail: medpracy@mojaprzychodnia.com najpóźniej do poniedziałku do godziny 12:00.

 

Wizyta u lekarza medycyny pracy

Z kompletem badań wraz ze skierowaniem od pracodawcy należy zgłosić się do gabinetu nr 6 (na parterze) do pielęgniarki medycyny pracy, w celu zebrania wywiadu oraz zeskanowania dokumentów. Następnie pracownik kierowany jest do gabinetu lekarza profilaktyka. Wykonanie badań zakończy się wystawieniem orzeczenia o zdolności do pracy.

 

Badanie kontrolne

Jeżeli z powodu choroby, nieobecność pracownika w zakładzie pracy trwała dłużej niż 30 dni, przed ponownym podjęciem pracy jest on zobowiązany przedstawić pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy. Do otrzymania zaświadczenia potrzebne jest skierowanie na badanie kontrolne wydane przez pracodawcę oraz opinia lekarza specjalisty lub rodzinnego o możliwości powrotu do pracy. Na badania kontrolne pracownik umawia się bezpośrednio w Przychodni lub telefonicznie (+48 536 479 994).

 

Dodatkowe badania w ramach medycyny pracy

Zakres badań medycyny pracy może zostać poszerzony, jeśli lekarz medycyny pracy lub lekarz specjalista uzna za niezbędne wykonanie takich badań ze względu na stan zdrowia pacjenta. Wówczas pokieruje pracownika na dodatkowe konsultacje. Może się to wiązać z wydłużeniem terminu wydania zaświadczenia.

 

 

 

Personel

Lek. med. Ryszard Lichnicki

Wtorek 16:30-18:00

Czwartek 16:30-18:00

 

Lek. med. Magdalena Matuszczak

środa 10:00-12:00

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia wizyty u lek. med. Magdaleny Matuszczak w inne dni.

 

06.

05.

04.

03.

02.

01.

KONTAKT

58 672 17 67   |   58 677 54 48

 

Rejestracja: rejestracja@mojaprzychodnia.com

 

ul. Pucka 11 (PARTER)

84-200 Wejherowo