REJESTACJA ONLINE             SZYBKI KONTAKT     58 672 17 67   |   58 677 54 48

Najczęściej zadawane pytania

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OPIEKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH(BEZPŁATNIE)

 • przysługuje nie tylko osobom, które opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne (samodzielnie lub przez pracodawcę), ale też członkom ich rodzin zgłoszonym do ubezpieczenia

 • kobietom w ciąży (do 6 tygodni po porodzie),

 • dzieciom (do 18. roku życia),

 • bezrobotnym zarejestrowanym  w urzędzie (obowiązuje ona od dnia rejestracji i przez 30 dni po wyrejestrowaniu, obejmuje także zgłoszonych członków rodziny)

 • po skończeniu przez dziecko 18 lat, a także jeśli dziecko, czy współmałżonek podejmowali dorywczą pracę (wystarczy jedna umowa, od której odprowadzono składkę), należy od nowa zgłosić te osoby do ubezpieczenia,

 • bezdomnym, osobom w trudnej sytuacji finansowej – po zgłoszeniu do władz samorządu terytorialnego w miejscu zamieszkania (wójt, burmistrz, prezydent),

 • uczniowie szkół średnich przez 6 miesięcy po zakończeniu nauki lub skreśleniu z listy uczniów, a studenci przez 4 miesiące.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POZA KOLEJNOŚCIĄ?

43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

ZASADY ZAPISU PACJENTA DO PRZYCHODNI

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

DEKLARACJA -  WYBÓR LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Deklaracje wyboru lekarza POZ można złożyć w postaci papierowej, potwierdzonej podpisem lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 

Niedopuszczalne jest przyjmowanie deklaracji wyboru podczas rozmowy telefonicznej, poprzedzone wyłącznie oświadczeniem złożonym przez pacjenta.

 

Lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejną zmianę wnosisz opłatę.

Nie zapłacisz za kolejną zmianę lekarza, jeśli będzie ona związana:

 • ze zmianą Twojego miejsca zamieszkania

 • zamknięciem bądź likwidacją przychodni, w której do tej pory się leczyłeś

 • przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas się leczyłeś

 • ukończeniem przez Ciebie lub Twoje dziecko 18 lat.

 

PRZEWODNIK PO INTERNETOWYM KONCIE PACJENTA IKP

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

ZASADY REALIZOWANIA USŁUG W RAMACH POZ

 

 

Poradnia dzieci zdrowych

Zakres opieki medycznej w ramach Poradni dzieci zdrowych dotyczy dwóch obszarów - badań profilaktycznych dzieci (bilanse zdrowia) i szczepień.  
Bilanse zdrowia wykonujemy u dzieci w wieku 9 miesięcy, 2 lat, 4 lat oraz w wieku szkolnym. Badania wykonywane są w wyznaczonym terminie po uprzedniej rejestracji.
 
Szczepienia dzieci odbywają się w Punkcie Szczepień w wyznaczonych terminach po uprzedniej rejestracji. Przed każdym szczepieniem przeprowadzone jest badanie lekarskie kwalifikujące do danego szczepienia. Szczepienie dzieci wykonywane jest w obecności rodziców lub opiekunów. 

Przypominamy o obowiązkowych szczepieniach w 2022 r. 
rocznik 2004 błonica - tężec
rocznik 2009 błonica - tężec - krztusiec
rocznik 2013 odra - świnka - różyczka
rocznik 2017 błonica - tężec - krztusiec - polio - świnka - różyczka
 

 

Cennik szczepień

Diagnostyka

Lekarz POZ w ramach umowy z NFZ dysponuje konkretnym zakresem badań diagnostycznych. Lista badań jest określona w Rozporządzeniu MZ o świadczeniach gwarantowanych. Pobór krwi wykonujemy w Gabinecie Zabiegowym. Na życzenie pacjenta  robimy również badania komercyjne krwi i moczu.

 

Nasza placówka współpracuje z certyfikowanym laboratorium DIAGNOSTYKA LABORATORIA MEDYCZNE wpisanego na listę Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Dodatkowo  stosujemy testy paskowe do badania cukru z krwi włośniczkowej, poziomu CRP, obecnie Covid-19. Są to badania pomocne przy szybkim podejmowaniu decyzji. Wykonujemy również badanie spirometryczne oraz badania EKG. Lekarze pracujący w naszej placówce mogą również wystawić skierowanie na gastroskopię, kolonoskopię, USG  brzucha, tarczycy oraz pokrywa koszt USG  bioderek niemowląt.

 

Cennik badań laboratoryjnych

Gabinet zabiegowy 

W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi i procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską lub na zlecenie lekarza specjalisty, ale jedynie  dla pacjentów naszej przychodni. Gabinet otwarty jest od 7:15  do 18:00. W tym czasie pobieramy krew od 7:15 do 8:45. Inne zabiegi wykonywane są między 9:00 a 18:00

W gabinecie zabiegowym wykonywane są:  zabiegi  pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze oraz  zadania  profilaktyczne u pacjentów zdrowych.

 

Wykonujemy iniekcje, pomiary ciśnienia, tętna , poziomu glukozy, CRP, badania EKG, spirometrię. Pomagamy w opatrywaniu ran wraz z usuwaniem szwów.  Realizujemy także badania laboratoryjne w godzinach od 7:15 do 8:45

Położna

Położna środowiskowa opiekuje się kobietami w każdym wieku. Jest to kompleksowa opieka pielęgnacyjna – położnicza i ginekologiczna. Opiekuje się też noworodkami do drugiego miesiąca życia.

Opieka nad noworodkiem rozpoczyna się od momentu zawiadomienia świadczeniodawcy POZ o urodzeniu dziecka. Zawiadomienia dokonuje szpital w którym odbył się poród lub dziecko jest zgłoszone przez rodzica, dokonującego wyboru lekarza/pielęgniarki/ położnej. W ciągu 48 godzin położna powinna przeprowadzić wizytę patronażową u noworodka i matki dziecka. W zależności od sytuacji dziecka i rodziny położna ustala indywidualny plan dalszej opiekę.

 

W naszej przychodni współpracujemy z położną H.Trawicką. W celu umówienia wizyty prosimy kontakt telefoniczny.

+48 608 086 692

 

Link do formularza: deklaracja położnej POZ

Link do świadczeń gwarantowanych przez położną w POZ

Opieka pielęgniarska

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), inaczej pielęgniarki środowiskowe, udzielają pomocy w przychodni POZ w dni powszednie miedzy 7.00 a 18.00. Jej dane znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Jeśli  konieczne jest zrobienie zastrzyków czy pielęgnacja ran w soboty i niedziele lub święta, lekarz kieruje pacjenta do placówki zajmującej się pacjentem w trybie nocnym i świątecznym.

Wejherowo – od 18:00  do 7:00 dnia następnego oraz dni wolne od pracy całodobowo - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul. A. Jagalskiego 10.

Budynek oddziału chorób płuc, koło górnego parkingu.(NiŚOZ – Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna)

Pamiętaj, że czas pracy pielęgniarki rodzinnej jest zmienny, a powierzone obowiązki wykonuje również w domu pacjentów, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

piel. Z.Szymerowska    

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
piel. D.Cirocka

pielęgniarka dyplomowana
piel. E.Krampichowska    

licencjat pielęgniarstwa

piel. D.Tetzlaff

pielęgniarka dyplomowana
piel.D.Kutzmer

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

piel. A.Kankowska

pielęgniarka dyplomowana

piel. A.Słonina

magister pielęgniarstwa specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa medycyny rodzinnej
piel. A.Piernicka

magister pielęgniarstwa

piel. M.Dublinowska

pielęgniarka dyplomowana
piel. M.Stachecka

specjalista w ochronie zdrowia pracujących

 

Link do formularza: deklaracja pielęgniarki POZ

Link do świadczeń gwarantowanych przez pielęgniarkę w POZ

Opieka lekarska

W naszej placówce na pacjentów czekają specjaliści medycyny rodzinnej. O zdrowie najmłodszych pacjentów dbają specjaliści medycyny rodzinnej oraz pediatrzy. Realizujemy świadczenia zdrowotne w placówce czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Porady lekarskie świadczone są w trakcie wizyty w gabinecie, wizyty domowej lub teleporady. W ramach teleporady, lekarz oddzwania do pacjenta (konsultacja, leki, zwolnienia L4, wyniki badań).

 

Od godziny 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i w dni ustawowo wolne od pracy możesz skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Wejherowo – od 18:00  do 8:00 dnia następnego oraz dni wolne od pracy całodobowo - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul. A. Jagalskiego 10.

Budynek oddziału chorób płuc, koło górnego parkingu.(NiŚOZ – Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna).

 

Link do formularza: deklaracja lekarza POZ

Link do świadczeń gwarantowanych przez lekarza w POZ

Rejestracja online

Jesteśmy przychodnią realizującą podstawową opiekę zdrowotną

 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Medycyna Rodzinna Wejherowo

Miejsce przyjazne dzieciom

W naszej przychodni szczególną uwagę przywiązujemy do zapewnienia najlepszych warunków najmłodszym pacjentom. Od zawsze naszym celem było stworzenie miejsca przyjaznego całym rodzinom. Akredytacja Ministerstwa Zdrowia potwierdza, że jakość usług medycznych oraz organizacja pracy w przychodni jest na najwyższym poziomie. 

 

Wiemy, że najważniejsze dla rodziców, jest szczęście i dobro dziecka. Dlatego profesjonalny zespół medyczny, dbając o przyjazną atmosferę i najdrobniejsze szczegóły, zapewnia najlepszą opiekę. 

KONTAKT

58 672 17 67   |   58 677 54 48

 

Rejestracja: rejestracja@mojaprzychodnia.com

 

ul. Pucka 11 (PARTER)

84-200 Wejherowo