REJESTACJA ONLINE             SZYBKI KONTAKT     58 672 17 67   |   58 677 54 48

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MEDYCYNA RODZINNA HANNA CYWIŃSKA MIROSŁAW RUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, zwana dalej spółka;
        
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO oraz Dz.U.2017.0.1318 t. j. – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta i Dz. U., poz. 960 – Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw;
        
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom zgodnie z art. 26, pkt. 3 Dz.U.2017.0.1318 t. j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
        
Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
        
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29, pkt. 1 Dz.U.2017.0.1318 t. j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
        
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z art. 16 – 21 i art. 7 RODO;
        
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku;( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
        
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe;
        
Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny w tym również w formie profilowania;
        
Pan/Pani dane (niezbędne w celu realizacji świadczeń medycznych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej) pochodzą ze źródeł bezpośrednich;


 
 

KONTAKT

58 672 17 67   |   58 677 54 48

 

Rejestracja: rejestracja@mojaprzychodnia.com

 

ul. Pucka 11 (PARTER)

84-200 Wejherowo