REJESTACJA ONLINE             SZYBKI KONTAKT     58 672 17 67   |   58 677 54 48

05 grudnia 2022

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU (TPK) 800-137-200 - połączenie bezpłatne

Wystarczy zadzwonić na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (w skrócie TPK) lub wypełnić formularz na stronie www.gov.pl/tpk

W trakcie rozmowy z konsultantem zostanie przeprowadzony z Tobą wstępny wywiad, podczas którego zostaniesz zapytany o imię i nazwisko oraz numer PESEL. Następnie skontaktuje się z Tobą pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz.

Infolinia jest obsługiwana w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Osoby głuche mają możliwość umówienia się na wideoporadę lekarską, która jest tłumaczona przez profesjonalnych tłumaczy polskiego języka migowego.

 

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ(PON-PT 18.00-08.00, sobota, niedziela lub inny dzień wolny od pracy)
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

 

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

 

  • pielęgniarki/położnej 
  • lekarską.

w formie telekonsultacji.

 

W ramach TPK uzyskasz:

 

  • poradę medyczną
  • e–receptę
  • e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID -19
  • e–zwolnienie.

KONTAKT

58 672 17 67   |   58 677 54 48

 

Rejestracja: rejestracja@mojaprzychodnia.com

 

ul. Pucka 11 (PARTER)

84-200 Wejherowo